ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Λ.Τ.Φ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 725/2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, μόνο βάσει τιμής, ανά εργατοώρα (ωριαία αποζημίωση ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (cpv79713000-5) Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό για την συλλογή σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ανά εργατοώρα (ωριαία αποζημίωση ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ασφαλείας ISPS, σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξη, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) άνευ του ΦΠΑ (διατιθέμενης πίστωσης για το έτος 2017 ποσού 35.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και για το έτος 2018 ποσού 39.400,00 ευρώ με το ΦΠΑ), για ένα (1) έτος και με δυνατότητα εκ μέρους του Λ.Τ.Φθιώτιδας αυτοδίκαιης παράτασης της σύμβασης έως και ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ύστερα από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας και ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του λιμένα Στυλίδας (ΣΑΛΕ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας (πλατεία Σκουμπουρδή, 35100 Στυλίδα) Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς

Προσφορά μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά, ατομικά ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα που θα απευθύνεται στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας (Στυλίδα με Τ.Κ.35300), μέχρι τη 15:00 ώρα της 24ης Μαΐου 2017. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα: α)στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016, β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέον τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία και ενασχόληση και διαθέτουν σε ισχύ τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μία προσφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανάγνωση όλης της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την αναζητήσουν με ΑΔΑ:ΩΤΣΥΟΡΗ9-Λ94 ή στο ΚΗΜΔΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

 

 
Αρχική » Ανακοινωσεις » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ