Ανακοινώσεις & Νέα του Λ.Τ. Φθιώτιδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.     161ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.grΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΓια την επιλογή ανάδοχου Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφάλειας για την ανασκόπηση και αναθεώρηση μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας (Α.Α.Λ.Ε.) και την ανασκόπηση και αναθεώρηση σχεδίου ασφαλείας (Σ.Α.Λ.Ε.) της Λιμενικής εγκατάστασης Στυλίδας, προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 12.000 ) πλέον ΦΠΑ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Α) Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας προκειμένου να εφαρμόσει...

Περισσότερα...

 

ANAKOINΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.     161ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΓια την επιλογή ανάδοχου Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφάλειας για την ανασκόπηση και αναθεώρηση μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας (Α.Α.Λ.Ε.) και την ανασκόπηση και αναθεώρηση σχεδίου ασφαλείας (Σ.Α.Λ.Ε.) της Λιμενικής εγκατάστασης Στυλίδας, προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 12.000 ) πλέον ΦΠΑ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Α) Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας προκειμένου να εφαρμόσει τις...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα  26 Νοεμβρίου  2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.πρωτ.    2081ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες:

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Λ.Τ.Φ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 725/2004, προϋπολογισμού 12.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

 Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, έχοντας υπόψη

1. Τον Ν.2932/2001 όπως τροποποιημένος ισχύει με το Ν.3429/2005.

2. Τον Ν.3622/2007 για την ενίσχυση της...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.     163ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.grΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την επιλογή ανάδοχου για την ανάθεση «Προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (τηλεπιτήρησης) της λιμενικής εγκατάστασης Στυλίδας για διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ασφαλείας ISPS», προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€ 15.000,00) πλέον ΦΠΑ, με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 23 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.πρωτ.    143ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΤο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3622/2007 (ΦΕΚ 281/2007 τεύχος Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου ασφαλείας με τον αναπληρωτή του για την λιμενική εγκατάσταση του λιμένα Στυλίδας (ΥΑΛΕ) για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3622/2007 θα πρέπει...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Στυλίδα 9 Σεπτεμβρίου 2014ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                Αρ.πρωτ. 1574ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

               --------                                                                       

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300                                   

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος                                          

Tηλέφωνo: 22380-22360                                      

TELEFAX: 22380-22181                                       

e-mail: limstyl@otenet.gr                 ...

Περισσότερα...

 
Αρχική » Ανακοινωσεις