Ανακοινώσεις & Νέα του Λ.Τ. Φθιώτιδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 22 Μαΐου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 1001ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: Πρόεδρος Λ.Τ.Φ

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Λ.Τ.Φ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 725/2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ανά εργατοώρα (ωριαία αποζημίωση ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

 Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, έχοντας...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Μαρτίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.πρωτ. 553

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΤο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών του έργου «κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο λιμένα Αρκίτσας».

Οι απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας, είναι οι κάτωθι: Θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.     163ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.grΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την επιλογή ανάδοχου για την ανάθεση «Προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (τηλεπιτήρησης) της λιμενικής εγκατάστασης Στυλίδας για διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ασφαλείας ISPS», προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€ 15.000,00) πλέον ΦΠΑ, με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 9 Απριλίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΜΟΥΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΤο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη, ο οποίος θα δώσει την πιο οικονομική προσφορά, για τους λιμένες Γλύφας, Στυλίδας, Αγίου Κωνσταντίνου, Αρκίτσας, Σκάλας Αταλάντης και των αλιευτικών καταφυγίων αυτών, για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα...

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.     161ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.grΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΓια την επιλογή ανάδοχου Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφάλειας για την ανασκόπηση και αναθεώρηση μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας (Α.Α.Λ.Ε.) και την ανασκόπηση και αναθεώρηση σχεδίου ασφαλείας (Σ.Α.Λ.Ε.) της Λιμενικής εγκατάστασης Στυλίδας, προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 12.000 ) πλέον ΦΠΑ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Α) Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας προκειμένου να εφαρμόσει...

Περισσότερα...

 

ANAKOINΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.     161ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΓια την επιλογή ανάδοχου Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφάλειας για την ανασκόπηση και αναθεώρηση μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας (Α.Α.Λ.Ε.) και την ανασκόπηση και αναθεώρηση σχεδίου ασφαλείας (Σ.Α.Λ.Ε.) της Λιμενικής εγκατάστασης Στυλίδας, προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 12.000 ) πλέον ΦΠΑ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Α) Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας προκειμένου να εφαρμόσει τις...

Περισσότερα...

 
Αρχική » Ανακοινωσεις