Ανακοινώσεις & Νέα του Λ.Τ. Φθιώτιδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 23 Ιανουαρίου 2015ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.πρωτ.    143ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΤο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3622/2007 (ΦΕΚ 281/2007 τεύχος Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου ασφαλείας με τον αναπληρωτή του για την λιμενική εγκατάσταση του λιμένα Στυλίδας (ΥΑΛΕ) για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3622/2007 θα πρέπει...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Στυλίδα 9 Σεπτεμβρίου 2014ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                Αρ.πρωτ. 1574ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

               --------                                                                       

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300                                   

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος                                          

Tηλέφωνo: 22380-22360                                      

TELEFAX: 22380-22181                                       

e-mail: limstyl@otenet.gr                 ...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                           

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Στυλίδα  27 /08/  2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                             Αρ.πρωτ. 1489   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

                       --------                                                                       

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300                                   

Πληροφορίες:                                          

Tηλέφωνo: 22380-22360                                       

TELEFAX: 22380-22181                                       

e-mail: limstyl@otenet.gr                 ...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα  26 Νοεμβρίου  2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.πρωτ.    2081ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες:

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Λ.Τ.Φ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 725/2004, προϋπολογισμού 12.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

 Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, έχοντας υπόψη

1. Τον Ν.2932/2001 όπως τροποποιημένος ισχύει με το Ν.3429/2005.

2. Τον Ν.3622/2007 για την ενίσχυση της...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Στυλίδα  27 /08/  2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                            Αρ.πρωτ. 1490   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

                       --------                                                                       

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300                                   

Πληροφορίες:                                          

Tηλέφωνo: 22380-22360                                       

TELEFAX: 22380-22181                                       

e-mail: limstyl@otenet.gr                 ...

Περισσότερα...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Στυλίδα 7 Αυγούστου 2014ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                Αρ.πρωτ.    1356ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

               --------                                                                       

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300                                   

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος                                          

Tηλέφωνo: 22380-22360                                      

TELEFAX: 22380-22181                                       

e-mail: limstyl@otenet.gr                 ...

Περισσότερα...

 
Αρχική » Ανακοινωσεις