Το Λιμενικό ταμείο Φθιώτιδας είναι Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση των λιμενικών υποδομών στο νομό Φθιώτιδας.

Ιδρύθηκε το 1956 από την συνένωση των 6 Λιμενικών ταμείων του νομού Φθιώτιδας. Έχει έδρα τη Στυλίδα και στεγάζεται σε ιδιωτικό κτίριο απέναντι από το κεντρικό εμπορικό λιμάνι.

Στη δικαιοδοσία του Λ.Τ. εντάσσονται όλοι οι λιμένες και λιμενίσκοι του νομού Φθιώτιδας. Ασκεί δε αρμοδιότητες εμπορικού λιμένα Στυλίδας, τους επιβατικούς λιμένες Αρκίτσας, Αγίου Κωνσταντίνου και Γλύφας.

Επίσης τα αλιευτικά καταφύγια Αχλαδίου, Στυλίδας, Αγίας Μαρίνας, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και Λάρυμνας.

Μέλη

Πρόεδρος : Μπλούνας Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος : Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα

Κωνσταντίνου Νικόλαος

Βεντούρη-Νασοπούλου Αλεξάνδρα

Λέλης Ιωάννης

Λιάλιος Ιωάννης

Μπαμπουκάκης Άγγελος

Σουφλέρης Νικόλαος