Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια
πυροσβεστικού υλικού:Περισσότερα

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια
νερομπαριέρων:Περισσότερα

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια
πυροσβεστικών ειδών:Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια
τριπλότυπων μπλοκ:Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια τριών χιλιάδων (3.000) τετραπλοτύπων
ζυγολογίων: Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια: Περισσότερα